בין היתר, יוחאי לימד את פסיה לטפס על סולם ולהוריד מן השלב העליון שלו כדור כחול.