1998 -- בחצר התידד יוחאי וטיפל בחתולה נוספת, שלה העניק את השם טריקי.