יוחאי התלהב מאד כאשר למד את המושג של טמפרטורה, ובמיוחד כאשר למד בהיותו בן 8 כיצד להמיר את סולם סלציוס לסולם פרנהייט ולהפך.