שלושה מגיבורי מלחמת המפרץ הראשונה: סאדם חוסיין, ג'ורג' בוש ויאסר ערפאת