איורים במחברות ולחגים עבודות בחומר
ההתענינות של יוחאי במדע ובמתימטיקה יצירות בהשפעת החוויות של מלחמת המפרץ הראשונה
בכיתה ב', בגיל 7 יוחאי הרבה לקשט את מחברת התנך ולצייר קישוטים לחגים. את חוויותיו ממלחמת המפרץ, ולהבדיל, את התרשמותו מתגליות מתמטיות ומדעיות הוא הביע בציורים שלו בבית. אחרי שעות הלימוד בבית הספר יוחאי השתתף בחוג לקרמיקה. יצירותיו בחוג כללו בעיקר חתולים וצבים.