חניכה בקורס צילום בבסיס עובדה, שהתרשמה מיוחאי, ביקשה ממנו לשמש לה אוביקט לתרגיל צילום.