בחופשתו הראשונה הגיע יוחאי נירגש ונלהב. הוא בא ישר מן היום הראשון בטירונות. שלא כדרכו, יוחאי הירבה לספר ולפרט את חוויותיו מן הימים הראשונים בצבא.