החתול הראשון שעומד איתן על 4 רגלים (1989) - הפנים אנושיות, משהו, ועל הרגלים סימני צפורניים