כאן מוקדשת יותר תשומת לב לעיצוב הראש של החתול (1990)