צב - עשוי מקל-קר
יוחאי הכין עבודה זאת בקיטנה של בית הספר הריאלי לאחר סיום שנת הלימודים הראשונה.