ראש חתול - עבודת פסיפס
יוחאי הכין עבודה זאת בקיטנה של בית הספר הריאלי בסיום אחת משנות הלימוד הראשונות.